ΝΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Λίγες ημέρες πριν την έλευση του νέου έτους, από το Υπουργείο Υγείας εγκρίθηκε η προμήθεια δύο πολύ σημαντικών μηχανημάτων για τα νοσοκομεία της Κρήτης.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η προμήθεια ενός Συστήματος Ψηφιακού Αγγειογράφου – Στεφανιογράφου ενός επιπέδου, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο Άγιος Γεώργιος», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 680.000€ και η προμήθεια ενός Συγκροτήματος Μαγνητικού Συντονισμού (MRI)-3Tesla για την κάλυψη των αναγκών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.400.000 €.

Επίσης από το Υπουργείο Υγείας αποφασίστηκε η έγκριση σκοπιμότητας για την προμήθεια 83 ολοκληρωμένων Σετ Ηλεκτρικών Κλινών Νοσηλείας, για την κάλυψη των αναγκών Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 365.200€.

Η συγκεκριμένη προμήθεια αποτελεί ένα μέρος του συνολικού ποσού των 1.375.306 ευρώ περίπου, που προγραμματίζεται να κατατεθεί από την Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης τις προσεχείς ημέρες προς έγκριση στο Υπουργείο Υγείας και αφορά στην προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της νέας πτέρυγας του Β.Γ.Ν.Η.

Πηγή χρηματοδότησης της προμήθειας των εν λόγω έργων είναι το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020» και θα υλοποιηθούν μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων ένταξης τους από τον περιφερειάρχη Κρήτης.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης