Ψηφιακό ωράριο εργασίας και ψηφιακή κάρτα εργασίας στο ΕΡΓΑΝΗ II

Την προηγούμενη περίοδο δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά εργασίας, με πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση της αδήλωτης ή της υποδηλωμένης απασχόλησης και ταυτόχρονα την παροχή κινήτρων για τη δημιουργία θέσεων πλήρους ωραρίου.

Το ψηφιακό ωράριο μπαίνει άμεσα σε ισχύ και θα είναι ένα μέτρο οριζόντιο για όλες τις επιχειρήσεις, μέσω του οποίου θα υπάρξει πλήρης καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται σε αυτές.

Με αυτό τον τρόπο θα γίνεται αυτοματοποιημένα πλέον ο έλεγχος από τους επιθεωρητές του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι πριν μπουν σε μια επιχείρηση θα έχουν την πλήρη ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ωρών απασχόλησης και των μεταβολών τους για το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνται.

Επίσης θα υπάρχει καλύτερη διασταύρωση των στοιχείων για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την επιβολή προστίμων σε περίπτωση πραγματοποίησης υπερωριών που δεν πληρώνονται.

Η κάρτα εργασίας

Παράλληλα, από 1η Μαρτίου 2020 θα ξεκινήσει πιλοτικά η χρήση της κάρτας εργασίας, αρχικά σε σούπερ μάρκετ και σε τράπεζες και έως το τέλος του έτους σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις (άνω των 50 εργαζόμενων).

Έτσι, θα υπάρξει ηλεκτρονική, ψηφιακή ενημέρωση για τις ώρες που εργάζεται κάθε υπάλληλος (ώρα εισόδου και εξόδου του εργαζόμενου), ώστε να περιοριστεί η αδήλωτη και υποδηλωμένη εργασία.

Με την θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας θα ενημερώνεται το σύστημα σε πραγματικό χρόνο για το χρόνο εργασίας, την ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων της επιχείρησης.

Η διαδικασία αυτή γίνεται με τη χρήση κάρτας εργασίας σε ηλεκτρονικό ρολόι παρουσίας προσωπικού (ωρομέτρηση) και τα στοιχεία διαβιβάζονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ΕΡΓΑΝΗ. Τα στοιχεία αυτά θα διασταυρώνονται με τα αναγραφόμενα στην υποβαλλόμενη από την επιχείρηση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.).

Υπερωρίες

Σε ό,τι αφορά τις υπερωρίες η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας θα καταγραφεί ακριβώς τις υπερωρίες και δεν θα μπορεί ο εργοδότης να ισχυριστεί ότι δεν έγιναν.

Η απασχόληση των μισθωτώνμε πενθήμερο είναι 40 ώρες την εβδομάδα και ο εργοδότης έχει δικαίωμα να τους απασχολήσει επιπλέον έως και πέντε ώρες την εβδομάδα, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.

Όταν εφαρμόζεται εξαήμερη εργασία, τότε ο εργοδότης μπορεί να τους απασχολήσει επιπλέον 8 ώρες, καταβάλλοντας το ημερομίσθιο τους προσαυξημένο κατά 20%.

Η απασχόληση του μισθωτού άνω των 9 ωρών την ημέρα για πενθήμερη απασχόληση και άνω των 8 ωρών των ημέρα για εξαήμερη εργασία συνιστά υπερωρία, για την πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να τηρηθούν συγκεκριμένες διατυπώσεις, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%), άλλως θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (αμοιβή: καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%).

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η εφαρμογή του νέου πληροφοριακού συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» θα λύσει αυτά τα προβλήματα, καθώς θα ενσωματώσει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των στοιχείων ενημέρωσης των φορέων εποπτείας του (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ΕΦΚΑ, Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), ώστε να υπάρχει άμεση θεσμική παρέμβαση όπου διαπιστώνεται παραβατική συμπεριφορά.

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης