Τα κονδύλια για εφημερίες το 2020 (πίνακες)

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Υγείας τα κονδύλια για εφημερίες γιατρών και λοιπού προσωπικού νοσοκομείων, των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και του ΕΚΑΒ.

Όπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, στους 22.438 νοσοκομειακούς γιατρούς θα διατεθούν συνολικά 220,9 εκατομμύρια ευρώ για εφημερίες του 2020.

Τη “μερίδα του λέοντος” έχουν τα νοσηλευτικά ιδρύματα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) με 57,9 εκατομμύρια ευρώ (δεν υπολογίζονται το ΝΙΜΤΣ, το “Αιγινήτειο” και το “Αρεταίειο”) και της 2ης ΥΠΕ με 36,2 εκατομμύρια.

ΠΕΔΥ

Η υπερωριακή, νυκτερινή εργασία και οι εξαιρέσιμες μέρες εργασίας του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) διατίθενται 7,4 εκατομμύρια ευρώ σε 7.118 υπαλλήλους.

Η διαμόρφωση ανά Υγειονομική Περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

ΝΠΙΔ

Σε 55.027 υπαλλήλους των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) διατίθενται 70,32 εκατομμύρια ευρώ. Η κατανομή τους προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα.

ΕΚΑΒ

Για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, εγκρίθηκαν 3.524.136 ώρες για περίπου 4.144 υπαλλήλους διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων (πλην ιατρών).

Από τις υπερωρίες προκαλείται δαπάνη ύψους 11.584.000 ευρώ για το έτος 2020, που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του υπουργείου Υγείας.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης