Αλλαγές στους δασμούς των αυτοκινήτων και στα τέλη κυκλοφορίας

Τάξη στο χάος των δασμών στα καινούρια και εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα  έρχεται να βάλει το υπουργείο Οικονομικών ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις για μια υγιή αγορά χωρίς κρούσματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλα απίστευτα αλλά όμως ελληνικά φαινόμενα.

Αρχικά στα καινούρια αυτοκίνητα το οικονομικό επιτελείο θα βάλει τέλος στις κλιμακωτές χρεώσεις της φορολογίας οι οποίες θα γίνουν προοδευτικές ώστε να σταματήσουν να έρχονται καινούρια αυτοκίνητα με πενιχρό εξοπλισμό για να μην υπερφορολογηθούν.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr η κλίμακα προοδευτική φορολόγησης είναι:

Για αυτοκίνητα με Αξία Λιανικής προ Φόρων έως 14.000 ευρώ ο συντελεστής παραμένει στο 4%.

Πάνω από τις 14.001 ευρώ οι συντελεστές αλλάζουν και φορολογείται μόνο το υπερβάλλον ποσό για κάθε κλίμακα και όχι ολόκληρο το ποσό της Αξίας Λιανικής προ Φόρων που ισχύει σήμερα.

Ειδικότερα για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 14.001 ευρώ έως και 17.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 26%.

Για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 17.001 ευρώ έως και 20.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 53%.

Για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 20.001 ευρώ έως και 25.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 62%.

Για Αξίες Λιανικής προ Φόρων από 25.001 ευρώ έως και 30.000 ευρώ ο συντελεστής είναι 71%.

Για Αξίες Λιανικής προ Φόρων πάνω από 30.001 ευρώ ο συντελεστής είναι 30%.

Για παράδειγμα το Τέλος Ταξινόμησης σε ένα καινούριο αυτοκίνητο με Αξία Λιανικής προ Φόρων 16.500 ευρώ με το τωρινό καθεστώς εκτελωνισμού θα ανέρχονταν σε 1.320 ευρώ.

Με το νέο καθεστώς το Τέλος Ταξινόμησης υπολογίζεται για τις πρώτες 14.000 ευρώ με συντελεστή 4% γεγονός που μεταφράζεται σε 560 ευρώ και τα υπόλοιπα 2.500 ευρώ θα υπολογιστούν με συντελεστή 26% γεγονός που μεταφράζεται σε 650 ευρώ. Δηλαδή το συνολικό κόστος εκτελωνισμού θα ανέλθει σε 1.210 ευρώ.

Το όφελος για τους καταναλωτές στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο μπορεί να φαίνεται μικρό, δηλαδή μόλις 110 ευρώ αλλά ο εξοπλισμός του αυτοκινήτου που θα παραγγείλει θα είναι σίγουρα πολύ πιο πλούσιος!

Παράλληλα τα ποσοστά του Τέλους Ταξινόμησης θα αυξάνονται σε ποσοστό 10% για κάθε επιπλέον 20 γραμμάρια CO2 για οχήματα με εκπομπές από 120 γρ. CO2 και άνω.

Δηλαδή αν κάποιο όχημα έχει Αξία Λιανικής προ Φόρων 19.500 ευρώ και εκπομπές 121 γρ. CO2, με το νέο σύστημα το Τέλος Ταξινόμησης οι πρώτες 14.000 ευρώ θα υπολογιστούν με συντελεστή 4% (780 ευρώ) οι επόμενες 3.000 ευρώ θα υπολογιστούν με συντελεστή 25% προσαυξημένο κατά 10% λόγω εκπομπών CO2, δηλαδή ο συντελεστής θα ανέλθει σε 27,5% (825 ευρώ), ενώ οι τελευταίες 2.500 ευρώ θα υπολογιστούν επίσης με συντελεστή 60% προσαυξημένο επίσης κατά 10%, δηλαδή ο συντελεστής θα ανέλθει σε 66% (1.650 ευρώ). Το συνολικός κόστος εκτελωνισμού θα είναι σε 3.255 ευρώ.

Με το παλιό σύστημα το Τέλος Ταξινόμησης θα υπολογίζονταν με συντελεστή 24%, ο οποίος προσαυξάνεται με ποσοστό 10% λόγω ρύπων επί του συνόλου της Αξίας Λιανικής προ Φόρων με αποτέλεσμα το κόστος εκτελωνισμού να ξεπερνά τις 5.000 ευρώ…

Με λίγα λόγια ο εισαγωγικός δασμός θα μειωθεί στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο κατά 1.745 ευρώ.

Νέες μειώσεις στα plug-in υβριδικά μοντέλα

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει πραγματοποιήσει το οικονομικό επιτελείο για τα plug-in υβριδικά μοντέλα και σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr αναμένεται να μειωθούν περαιτέρω οι συντελεστές φορολόγησης.

Ειδικότερα εξετάζεται να μειωθεί από το 50% στο 25% η επιβάρυνση του Τέλους Ταξινόμησης σε όλα τα plug-in υβριδικά μοντέλα.

Ωστόσο υπάρχει και ένα σοβαρό ενδεχόμενο να καταργηθεί εντελώς το Τέλος Ταξινόμησης στα plug-in υβριδικά μοντέλα που εκπέμπουν κάτω από 50 γραμμάρια CO2 ανεξαρτήτου Αξίας Λιανικής προ Φόρων ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι τιμές Λιανικής τους και να γίνουν πιο προσιτά σε περισσότερους καταναλωτές.Όσον αφορά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την μείωση του ΦΠΑ κατά 11 μονάδες μάλλον θα την δούμε σε κάποιο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας…

Τι γίνεται με τις εκπομπές CO2

Σημαντικές διακυμάνσεις στον υπολογισμό του Τέλους Ταξινόμησης διαδραματίζουν οι εκπομπές CO2.

Ειδικότερα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr αν το όχημα εκπέμπει έως 100 γραμμάρια CO2 τότε οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης μειώνονται κατά 5%.

Αντίθετα αν οι εκπομπές CO2 των οχημάτων που εκτελωνίζονται κυμαίνονται από 120 έως 140 γρ. CO2 τότε οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 10%.

Αντίστοιχα αν οι εκπομπές CO2 των οχημάτων που εκτελωνίζονται κυμαίνονται από 141 έως 160 γρ. CO2 τότε οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 20%.

Αν οι εκπομπές CO2 των οχημάτων που εκτελωνίζονται κυμαίνονται από 161 έως 180 γρ. CO2 τότε οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 30%.

Τέλος αν οι εκπομπές CO2 των οχημάτων που εκτελωνίζονται κυμαίνονται από 181 γρ. CO2 και άνω τότε οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης αυξάνονται κατά 40%.

Τι θα γίνει με τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα

Ριζικές θα είναι οι αλλαγές στο Τέλος Ταξινόμησης στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ειδικότερα σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που πληρούν την οδηγία Euro6 (καταργούνται οι υποκατηγορίες) το Τέλος Ταξινόμησης θα υπολογίζεται σύμφωνα με τους συντελεστές των καινούριων απομειωμένο από τα χιλιόμετρα και την ηλικία τους. Δηλαδή δεν θα υπάρχει επιβάρυνση!

Επίσης στα εισαγόμενα αυτοκίνητα που πληρούν την οδηγία Euro5 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης προσαυξάνονται κατά 50% αλλά επίσης ισχύουν οι απομειώσεις των χιλιομέτρων και της ηλικίας!

Στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro4 οι συντελεστές του Τέλους Ταξινόμησης προσαυξάνονται κατά 500% ωστόσο υπάρχουν ακόμη δύο προτάσεις εκ των οποίων η πρώτη φορά σε προσαύξηση 100% ή 1.000%.

Στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα πληρούν τις οδηγίες ρύπων Euro 3,2,1 ή χωρίς Euro η προσαύξηση των συντελεστών του Τέλους Ταξινόμησης αναμένεται να κυμανθούν από 1.000% έως και 1.500%.

Όσον αφορά στο Ιστορικό Τέλος Ταξινόμησης αναμένεται να καταργηθεί και θα ισχύσει για όσα αυτοκίνητα έχουν κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις με ημερομηνία πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες όσοι επιθυμούν να παραλάβουν γρηγορότερα τα οχήματά τους και να μην περιμένουν την Επιτροπή (η περίοδος αναμονής αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 10-12 μήνες) θα μπορούν να τα εκτελωνίζουν με το νέο τρόπο υπολογισμού με τον οποίο θα υπάρχει μια μικρή επιβάρυνση αλλά καμία… καθυστέρηση!

Αυτές είναι οι αλλαγές στα Τέλη Κυκλοφορίας για την επόμενη χρονιά

Το 2020 θα αποτελέσει μια χρονιά-σταθμό για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων καθώς από την 1η Μαρτίου θα ισχύσει το νέο πρότυπο μέτρησης εκπομπών CO2 το λεγόμενο WLTP. Οι αλλαγές που θα προκαλέσει το νέο πρότυπο μέτρησης εκπομπών CO2 επηρεάζουν τα Τέλη Κυκλοφορίας αλλά και το Τέλος Ταξινόμησης με αποτέλεσμα αν το οικονομικό επιτελείο δεν αναπροσαρμόσει τους συντελεστές η επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες θα ήταν πολύ υψηλή.

Ωστόσο μετά την αποκάλυψη  σχετικά με τις αυξήσεις που θα προκαλέσει η εφαρμογή του WLTP στα Τέλη Κυκλοφορίας αλλά και στο Τέλος Ταξινόμησης η κυβέρνηση αντέδρασε άμεσα και δια μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Στέλιου Πέτσα ανακοίνωσε την αναπροσαρμογή των συντελεστών τόσο στα Τέλη Κυκλοφορίας όσο και το Τέλος Ταξινόμησης ώστε να μην επιβαρυνθούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων και να μην αυξηθούν οι δασμοί στα αυτοκίνητα. Οπότε αρχικός στόχος του κυβερνητικού επιτελείου είναι η αναπροσαρμογή των συντελεστών στα Τέλη Κυκλοφορίας ώστε οι αυξήσεις που θα προκαλέσει η εφαρμογή του WLTP να μην αυξήσουν το κόστος χρήσης των αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr οι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι δύο και αφορούν στην αύξηση των ορίων των εκπομπών ρύπων που αλλάζουν οι συντελεστές κατά 10% ή 20%.

Ειδικότερα σύμφωνα με το πρώτο σενάριο περιλαμβάνει αύξηση 10% στα όρια των CO2 και τα Τέλη Κυκλοφορίας διαμορφώνονται:

0-99 γρ. CO2 – Μηδενικό κόστος

100-110 – 0,9 ευρώ/γραμμάριο

111 – 132 – 0,98 ευρώ / γραμμάριο

133 – 152 – 1,2 ευρώ / γραμμάριο

153 – 176 – 1,85 ευρώ / γραμμάριο

177 – 198 – 2,45 ευρώ / γραμμάριο

199 – 220 – 2,78 ευρώ / γραμμάριο

221 – 275 – 3,05 ευρώ / γραμμάριο

276 και άνω – 3,72 ευρώ / γραμμάριο

Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει αύξηση 20% στα όρια των CO2 και τα Τέλη Κυκλοφορίας διαμορφώνονται:

0-108 γρ. CO2 – Μηδενικό κόστος

109-120 – 0,9 ευρώ/γραμμάρια

121 – 144 – 0,98 ευρώ / γραμμάριο

145 – 184 – 1,2 ευρώ / γραμμάριο

185 – 220 – 1,85 ευρώ / γραμμάριο

221 – 264 – 2,45 ευρώ / γραμμάριο

265 – 316 – 2,78 ευρώ / γραμμάριο

317 – 378 – 3,05 ευρώ / γραμμάριο

379 και άνω – 3,72 ευρώ / γραμμάριο

Τα παραπάνω Τέλη Κυκλοφορίας εξετάζεται να επιβληθούν στα αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν μετά την 1η Μαρτίου 2020 ωστόσο υπάρχει και ακόμη μία πρόταση σύμφωνα με την οποία θα επιβληθούν στα οχήματα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας το 2016 όποτε και ξεκίνησαν να μετρώνται οι εκπομπές CO2 με το νέο πρότυπο μέτρησης WLTP. Στα οχήματα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας από την 1η Νοεμβρίου του 2010 έως και το 2015 τα Τέλη Κυκλοφορίας θα υπολογίζονται με τους υπάρχοντες συντελεστές με αποτέλεσμα να παραμείνουν αμετάβλητα τα Τέλη Κυκλοφορίας.

Τι θα γίνει με τα Τέλη Κυκλοφορίας που υπολογίζονται με το κυβισμό του κινητήρα

Τα Τέλη Κυκλοφορίας στα οχήματα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας πριν την 31η Οκτωβρίου 2010 και υπολογίζονται σύμφωνα με τον κυβισμό του κινητήρα, το κυβερνητικό επιτελείο εξετάζει να τα αυξήσει σε ποσοστό από 2% έως και 10% εξαιτίας της παλαιότητας και των υψηλών ρύπων τους ώστε να υιοθετηθεί και σε αυτή την κατηγορία οχημάτων πως ο «ρυπαίνων πληρώνει». Όμως επειδή ο αριθμός των συγκεκριμένων αυτοκινήτων είναι πολύ υψηλό (πάνω από 3 εκατ. οχήματα) είναι πολύ πιθανό να μην υιοθετηθούν τελικά οι αυξήσεις.

Σε περίπτωση όμως που εγκριθούν τότε τα Τέλη Κυκλοφορίας των οχημάτων με 1η Άδεια Κυκλοφορίας έως το 2000 να κυμανθούν από 22 έως 1.230 ευρώ που είναι σήμερα σε 24 έως 1.353 ευρώ.

Στα οχήματα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας από 2001 έως και 2005 τα Τέλη Κυκλοφορίας εξετάζεται να κυμανθούν από 22 – 1.050 ευρώ σε 23 έως 1.102 ευρώ.

Τέλος στα οχήματα με 1η Άδεια Κυκλοφορίας από 2006 έως τον Οκτώβριο του 2010 τα Τέλη Κυκλοφορίας από 22 έως 1.380 ευρώ θα κυμανθούν σε 22,4 έως 1.400 ευρώ.

πηγη.newsauto.gr

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης