ΑΣΕΠ:Προσλήψεις στο Δημόσιο – Θέσεις εργασίας σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και νοσοκομεία

Δεκάδες προκηρύξεις βρίσκονται σε εξέλιξη για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο. Δείτε πού να στείλετε αιτήσεις για θέσεις εργασίας σε νοσοκομεία, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στους δήμους όλης της χώρας.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

19 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας για τη νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης ανακοινώνει την πρόσληψη 19 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

ΣΟΧ1/2020

ΣΟΧ2/2020

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/02/2020-03/03/2020

2 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Παναγιώτου & Αγλαΐας Κυριακού”

Το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων “Παναγιώτου & Αγλαΐας Κυριακού” ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 12 μηνών, ως ακολούθως:

1 ΔΕ Μάγειρας
1 ΥΕ Προσωπικό Εστίασης (Λαντζέρης)

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/02/2020-24/02/2020

Δείτε εδώ περισσότερα

Προσλήψεις για 10 ειδικεύσεις στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δέκα -10- ΠΕ Ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων για τη λειτουργία των δημοτικών ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στελέχωση των Δημοτικών Ιατρείων του Δήμου Θεσσαλονίκης με ιατρικό διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό», με κωδικό ΟΠΣ 5041766 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Δείτε εδώ περισσότερα

53 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης και καθαριότητας της Νοσηλευτικής Μονάδας Αγρινίου του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας, που εδρεύει στο Αγρίνιο.

Δείτε εδώ περισσότερα

6 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Γ.Ν. Μεσολογγίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας για τη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ΥΕ Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/12/2020.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 21/02/2020-03/03/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

 

 

ΑΣΕΠ: 10 προσλήψεις στο Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

10 θέσεις εργασίας με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου του ΑΣΕΠ στο Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης

Το Λαογραφικό & Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας-Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/02/2020-26/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Νομισματικό Μουσείο

Το Νομισματικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

5 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής & Αγίου Όρους ανακοινώνει την πρόσληψη 5 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 14/02/2020-24/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

2 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/02/2020-24/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

3 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 13/02/2020-24/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

14 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο μηνών και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Αναλυτικά:

2 ΠΕ Μηχανικοί (ειδικότητας Αρχιτεκτόνων (1) και Πολ. Μηχανικών (1)με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων

1 Αρχαιολόγος ΠΕ, 1 ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α΄ (και ελλείψει αυτού ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης , 2 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες και 2 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

1 Αρχαιολόγος ΠΕ, 1 ΔΕ Τεχνικός Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης, 2 ΔΕ Εξειδικευμένοι Εργατοτεχνίτες σε αρχαιολογικά έργα, 2 ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

3 Φύλακες με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων ΔΕ Φύλαξης-Πληροφόρησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

3 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 15/02/2020-24/02/2020

Δείτε εδώ την προκήρυξη

5 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έως και 30-04-2020 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

1 ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ
1 ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με εξειδίκευση σε αρχαιολογικά έργα
3 ΔΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ σε αρχαιολογικά έργα

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων 18-02-2020 έως 24-02-2020.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης