Σχέδιο για ένταξη του προσωπικού του ΕΣΥ στα βαρέα και ανθυγιεινά

Χορήγηση ειδικού επιδόματος και πέντε χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη για γιατρούς, νοσηλευτές, εργαζομένους στο ΕΚΑΒ και στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Αυτό συνεπάγεται τη χορήγηση επιδόματος στις κατηγορίες αυτές των εργαζομένων καθώς και τη συνταξιοδότησή τους νωρίτερα κατά πέντε χρόνια με βάση τις διατάξεις που ισχύουν για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μέσα στο καλοκαίρι και αφού ολοκληρώσει (μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020) το έργο της η επιτροπή για τη μεταρρύθμιση του καθεστώτος χορήγησης επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και με ειδικότερο αντικείμενο:

α) τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων που συνδέονται με την έκθεση των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο βλάβης της υγείας τους,
β) τον προσδιορισμό της μεθοδολογίας, του τρόπου υπολογισμού του ύψους και των κατηγοριών του επιδόματος και
γ) την υπαγωγή των ειδικοτήτων/κλάδων και χώρων εργασίας στα ανωτέρω κριτήρια, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη τα περιγράμματα θέσεων εργασίας.

Με το μέτρο αυτό η κυβέρνηση σχεδιάζει να εκφράσει εμπράκτως την στήριξή της για τη διαχρονική και τεράστια προσφορά των νοσηλευτριών και νοσηλευτών των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και των εργαζομένων στο ΕΚΑΒ, στην υπεράσπιση της δημόσιας υγείας, μέσα στις πρωτόγνωρες καταστάσεις από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένταξη μελετάται να αφορά:

-Το σύνολο του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού των νοσοκομείων του ΕΣΥ
-Το προσωπικό όλων των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας και του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι
-Το προσωπικό (οδηγοί, διασώστες, πλήρωμα) του Εθνικού Κέντρου Αμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης